DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1.Názov materiálu:
Návrh zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti
Termín začatia a ukončenia PPK:
Pripomienkové konanie sa neuskutočnilo. Návrh zákona bol predmetom posúdenia zo strany Slovenského olympijského a športového výboru, Slovenského paralympijského výboru a Deaflympijského výboru Slovenska, ktorých pripomienky v návrhu zákona zapracované.
A.2.Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3.Poznámky
A.4.Alternatívne riešenia
Návrh zákona sa nepredkladá v alternatívach.
OH , ZOH
Paralympijské hry (leto, zima)
Deaflimpijské hry (leto , zima)
Total
počet medailistov
61
79
5
145
zlato
14
26
3
43
striebro
34
26
0
60
bronz
13
27
2
42
renta zlato 1.002- Euro/mesiac
168.336,-
312.624,-
36.072,-
renta striebro 751,50 Euro/mesiac
306.612,-
234.468,-
0
renta bronz 601,20 Euro/mesiac
93.787,20
194.788,80
14428,8
renta total / rok (2020)
568.735,20
741.880,80
50.500,80
1.361.116,80
A.5.Stanovisko gestorov