H I S T Ó R I A
legislatívnej činnosti NR SR
I. volebné obdobie, 1994 – 1998
I. volebné obdobie
1. – 52. schôdza
Všetky schválené zákony
313
VNZ
PNZ
SLK
258
55
46
Ústavné zákony
18
schválené
neschválené
4
14
Zákony vrátené prezidentom
32
schválené
neschválené
neprerokované
28
3
1
Neschválené návrhy zákonov
142
II. volebné obdobie, 1998 – 2002
II. volebné obdobie
1. – 63. schôdza
Všetky schválené zákony
532
VNZ
PNZ
SLK
406
126
104
Ústavné zákony
24
schválené
neschválené
3
21
Zákony vrátené prezidentom
72
schválené
neschválené
neprerokované
52
19
1
Neschválené návrhy zákonov
252
III. volebné obdobie, 2002 – 2006
III. volebné obdobie
1. – 62. schôdza
Všetky schválené zákony
550
VNZ
PNZ
SLK
458
92
36
Ústavné zákony
35
schválené
neschválené
neprerokované
14
18
3
Zákony vrátené prezidentom
60
schválené
neschválené
neprerokované
52
6
2
Neschválené návrhy zákonov
216
IV. volebné obdobie, 2006 – 2010
IV. volebné obdobie
1. – 53. schôdza
Všetky schválené zákony
530
VNZ
PNZ
SLK
442
88
52
Ústavné zákony
34
schválené
neschválené
neprerokované
1
33
-
Zákony vrátené prezidentom
28
schválené
neschválené
neprerokované
19
9
-
Neschválené návrhy zákonov
312