Stručný prehľad
o činnosti NR SR
VI. volebné obdobie
(2012 - 2016)
Bratislava marec 2016
Zloženie NR SR k 11. 3. 2012
na základe výsledkov volieb do NR SR,
konaných 10. marca 2012
Politický subjekt
Výsledky volieb
v %
Počet poslancov v NR SR
Podiel
v NR SR
v %
SMER – SD
44,41
83
55,33
KDH
8,82
16
10,67
OĽaNO
8,55
16
10,67
MOST – HÍD
6,89
13
8,67
SDKÚ – DS
6,09
11
7,33
SaS
5,88
11
7,33
S p o l u
-
150
-
Kluby poslancov NR SR
Počet poslancov
v poslaneckom klube
Poslanecký
klub
na začiatku vol. obd.
k 4. 3. 2016
SMER – SD
83
83
KDH
16
16
OĽaNO
16
12
MOST – HÍD
13
14
SDKÚ – DS
11
*
SaS
11
*
Poslanci, kt. nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu
-
25
S p o l u
150
150
* - Klub zanikol podľa zákona č. 309/2013 Z. z..
Schôdze NR SR
Rok
Počet schôdzí
Počet dní zasadnutia NR SR
Počet prijatých uznesení
2012
12
74
399
2013
16
90
590
2014
17 + 1*
88 + 1*
550
2015
15 + 1*
94 + 1*
694
2016
1
2
3
S p o l u
61 + 2*
348 + 2*
2236
* slávnostná schôdza NR SR
Schôdze NR SR zvolané na základe žiadostí skupiny poslancov podľa § 17 ods. 2
zákona o rokovacom poriadku NR SR
Č. sch./
dátum
Žiadosť
poslancov
Poslanecký
klub
Zameranie schôdze
9.
14. 11. 2012
30
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
- návrh na prijatie uznesenia
NR SR k prehlbujúcemu sa stavu znižovania dôveryhodnosti justície na Slovensku a k opatreniam vedúcim k vytváraniu predpokladov a podmienok na skutočné zvyšovanie jej dôveryhodnosti
(neschválený program)
10.
19.- 20. 11. 2012
30
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Tomášovi BORECOVI, poverenému riadením MS SR
(posl. Hrušovský vzal späť svoj podpis k návrhu; schôdza NR SR sa nekonala)
12.
13. 12. 2012
31
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR k nepriaznivému stavu školstva na Slovensku v kontexte prebiehajúcich udalostí a o konkrétnych krokoch vlády na riešenie tohto nepriaznivého stavu
13.
16. 1. 2013
34
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
SaS
OĽaNO
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR k nevymenovaniu kandidáta na generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozefa Čentéša, riadne zvoleného Národnou radou SR
(neschválený program)
15.
14. 2.,
12. 3.
2013
44
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
SaS
OĽaNO
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR, ktorým Národná rada SR podáva na Ústavný súd SR obžalobu na doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., prezidenta SR, za úmyselné porušenie Ústavy SR
17.
16. 4. 2013
31
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
SaS
OĽaNO
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR k prehlbujúcej sa nezamestnanosti na Slovensku a k zhoršovaniu podmienok pre tvorbu pracovných miest na Slovensku
20.
17. 6. 2013
42
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
SaS
OĽaNO
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR ku kauze dokumentu „Podozrenie z nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom Vojenskej spravodajskej služby zo strany bývalého vedenia“
22.
2. 7. 2013
36
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
SaS
OĽaNO
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR k dosiahnutiu verejného dlhu 52,1 % HDP a návrhy opatrení na jeho zníženie
(neschválený program)
24.
17. 9. –
19. 9.
2013
56
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi FICOVI
26.
24. 10. 2013
40
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členke vlády SR Zuzane ZVOLENSKEJ, poverenej riadením ministerstva zdravotníctva SR
28.
17. 12. 2013
40
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- návrh na prijatie uznesenia
NR SR k aktuálnej situácii v SR v oblasti pôsobenia nebankových spoločností a enormného nárastu exekučných podaní
(neschválený program)
30.
29. 1. –30. 1. 2014
30
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- návrh na prijatie uznesenia
NR SR k postupu vlády SR pri rokovaní o Vyrozumení verejného ochrancu práv o nesúhlase so stanoviskom MV SR k porušeniu základných práv a slobôd fyzických osôb, ku ktorému došlo policajným zásahom vykonaným dňa 19. 6. 2013 v rómskej osade
v Moldave nad Bodvou a s nesúhlasom s neprijatím opatrení na ochranu základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri vykonávaní policajných zásahov a s nevyvodením dôsledkov za porušenie práva
31.
4. 2.
2014
34
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- návrh na prijatie uznesenia
NR SR k spornému predaju emisií počas vlády Roberta Fica
v rokoch 2006 - 2010 a výsledkom jej vyšetrovania
(neschválený program)
32.
13. 2. 2014
33
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi FICOVI
34.
25. 3. 2014
38
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Tomášovi BORECOVI, poverenému riadením ministerstva spravodlivosti SR
38.
24. –
25. 9. 2014
33
poslancov
KDH
MOST-HÍD
SDKÚ-DS
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- tlač 1138 – prvé čítanie
- tlač 1101 – prvé čítanie
- tlač 1095 – prvé čítanie
- tlač 1104 – prvé čítanie
- tlač 1151 – prvé čítanie
40.
30. 10. 2014
36
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
SDKÚ-DS
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi RICHTEROVI, poverenému riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
41.
5. 11. 2014
31
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
SDKÚ-DS
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v obchodnej spoločnosti MH Development, s.r.o.
(neschválený program)
42.
8. –
10. 11. 2014
33
poslancov
OĽaNO
SDKÚ-DS
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi FICOVI
43.
10. 11. 2014
44
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
SDKÚ-DS
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- odvolanie Pavla PAŠKU z funkcie predsedu NR SR
(neschválený program)
45.
12. 12. 2014
46
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi POČIATKOVI, poverenému riadením ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
47.
18. 2. 2015
41
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Pavlovi PAVLISOVI, poverenému riadením ministerstva hospodárstva SR
50.
15. 4. – 24. 4. 2015
33
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Viliamovi ČISLÁKOVI, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva SR
52.
15. 6. 2015
40
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR k „Postupu špeciálneho prokurátora SR pri vyšetrovaní kauzy GORILA“
55.
7. 10. 2015
52
poslancov
SMER-SD
- tlač 1780 – prvé čítanie
56.
21. 10. 2015
33
poslancov
KDH
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jurajovi DRAXLEROVI, poverenému riadením ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
57.
30. 10. 2015
40
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Viliamovi ČISLÁKOVI, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva SR
59.
11. 12. 2015
40
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Petrovi ŽIGOVI, poverenému riadením ministerstva životného prostredia SR
61.
11.-12. 2. 2016
35
poslancov
KDH
MOST-HÍD
OĽaNO
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubu
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR k riešeniu krízovej situácie v školstve a k prijatiu opatrení na dlhodobé a udržateľné zlepšenie školstva
- návrh na prijatie uzneseniaNR SR k prijatiu opatrenína ochranu práv pacientova na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia
Slávnostná schôdza NR SR
Dátum
Zameranie slávnostnej schôdze
15. 6. 2014
Sľub zvoleného prezidenta SR
20. 10. 2015
Slávnostné zasadnutie NR SR pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
Prehľad prerokovaných medzinárodných zmlúv (dohôd)
Kontrolná činnosť NR SR
Počet prerokovaných správ a iných materiálov
161
Vyhlásenia NR SR
Názov
Uznesenie
NR SR
1.
k parlamentným voľbám v Bielorusku
z 27. 9. 2012
č. 238
2.
k situácii v Ukrajine
z 13. 12. 2013
č. 956
3.
k situácii na Ukrajine
z 18. 3. 2014
č. 1060
4.
k situácii na Ukrajine
z 24. 9. 2014
č. 1349
5.
k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad nacizmom a fašizmom
zo 7. 5. 2015
č. 1715
6.
k riešeniu migračných výziev, ktorým aktuálne čelí Európska únia
z 24. 6. 2015
č. 1837
Počet prijatých medzinárodných zmlúv (dohôd)
76
Legislatívna činnosť NR SR
Počet predložených návrhov zákonov
Rok
celkom
vládou SR
poslancami NR SR
výbormi NR SR
2012
(1. – 12. sch.)
196
80
114
2
2013
(13. – 28. sch.)
352
110
241
1
2014
(29. – 45. sch.)
392
79
313
-
2015
(46. – 60. sch.)
432
142
289
1
2016
(61. sch.)
-
-
-
-
S p o l u
1372
411
957
4
Počet schválených návrhov zákonov
Rok
celkom
predložených vládou SR
predložených poslancami NR SR
predložených výbormi NR SR
Z toho počet schválených zákonov
v skrátenom legislatívnom konaní
2012
(1. – 12. sch.)
83
66
16
1
9
2013
(13. – 28. sch.)
137
112
23
2
4
2014
(29. – 45. sch.)
87
71
16
-
5
2015
(46. – 60. sch.)
148
133
14
1
6
2016
(61. sch.)
-
-
-
-
-
S p o l u
455
382
69
4
24
Počet neschválených návrhov zákonov
Počet NZ
Rok
celkom
predložených vládou SR
predložených poslancami NR SR
predložených výbormi NR SR
vzatých späť
neprerokovaných
2012
(1. – 12. sch.)
53
-
53
-
16
-
2013
(13. – 28. sch.)
175
-
175
-
53
-
2014
(29. – 45. sch.)
206
1
205
-
100
2*
2015
(46. – 60. sch.)
255
-
255
-
29
-
2016
(61. sch.)
-
-
-
-
-
-
S p o l u
689
1
688
-
198
2*
* - predložil poslanec, ktorému zanikol mandát poslanca NR SR z dôvodu jeho zvolenia za poslanca EP
Počet zákonov vrátených prezidentom SR
vládne
poslanecké
Rok
celkom
schv.
neschv.
schv.
neschv.
2012
(1. – 12. sch.)
2
1
-
1
-
2013
(13. – 28. sch.)
10
8
-
2
-
2014
(29. – 45. sch.)
5
2
1
2
-
2015
(46. – 60. sch.)
11
10
-
1
-
2016
(61. sch.)
-
-
-
-
-
S p o l u
28
21
1
6
-
Schválené návrhy ústavných zákonov
1.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
schválený 26.7.2012
Uzn.č. 135
2.
Návrh poslancov NR SR Pavla PAŠKU a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
schválený 4.6.2014
Uzn.č. 1165
3.
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
schválený 21.10.2014
Uzn.č. 1380
4.
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
schválený 12.11.2015
Uzn.č. 2103
5.
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
schválený 8.12.2015
Uzn.č. 2209
Počet schválených zákonov podľa navrhovateľov
Zákon podal
Počet schválených zákonov
Predseda vlády SR
9
Podpredseda vlády SR pre investície
2
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv. SR
24
Ministerstvo financií SR
76
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
33
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zálež. SR
2
Ministerstvo obrany SR
7
Ministerstvo vnútra SR
27
Ministerstvo spravodlivosti SR
49
Ministerstvo hospodárstva SR
31
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15
Ministerstvo zdravotníctva SR
24
Ministerstvo kultúry SR
18
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20
Ministerstvo životného prostredia SR
28
Správa štátnych hmotných rezerv SR
3
Guvernér NBS
2
Vedúci úradu vlády SR
4
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
1
Protimonopolný úrad SR
1
Štatistický úrad SR
2
Úrad jadrového dozoru SR
1
Úrad pre verejné obstarávanie SR
2
Riaditeľ NBÚ
1
S p o l u
382
Hodina otázok
Prehľad o počte položených otázok podľa poslaneckých klubov
Poslanecký klub
Počet položených otázok
SMER – SD
1282
KDH
464
OĽaNO
340
MOST – HÍD
149
SDKÚ – DS (do 19. 11. 2014)
192
SaS (do 8. 10. 2013)
58
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
161
S p o l u
2646
Počet
Adresovanie
otázok
položených otázok
zodpovedaných otázok
Predseda vlády SR
1444
97
Členovia vlády SR, gen. prok.
1202
458
S p o l u
2646
555
Počet položených otázok podľa poslaneckých klubov
v VI. volebnom období
H o d i n a o t á z o k
Predseda vlády a členovia vlády SR
Počet
položených
otázok
R. Fico, predseda vlády SR
1444
Ľ. Vážny, podpredseda vlády SR pre investície (od 26.11.2012)
7
R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR
108
P. Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR
138
M. Lajčák, podpr. vl. a min. zahran. vecí a európskych záležitostí SR
72
T. Malatinský, minister hospodárstva SR (do 3.7.2014)
26
P. Pavlis, minister hospodárstva SR (3.7.2014 - 6.5.2015)
7
P. Kažimír, urč. riadením minist. hosp. SR (6.5.-16.6.2015)
2
V. Hudák, minister hospodárstva SR (od 16.6.2015)
7
J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
232
Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozv. vidieka SR
93
M. Glváč, minister obrany SR
17
T. Borec, minister spravodlivosti SR
53
J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
156
P. Žiga, minister životného prostredia SR
38
D. Čaplovič, minister školstva, vedy, výsk. a športu SR (do 3.7.2014)
57
P. Pellegrini, minister škols., vedy, výsk. a športu SR (3.7.-25.11.2014)
7
J. Draxler, minister školstva, vedy, výsk. a športu SR (od 25.11.2014)
41
M. Maďarič, minister kultúry SR
38
Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR (do 6.11.2014)
40
V. Čislák, minister zdravotníctva SR (od 6.11.2014)
36
J. Čižnár, generálny prokurátor SR (od 17. 7. 2013)
15
L. Tichý, generálny prokurátor SR v z., 1. námestník gen. prok.
12
S p o l u
2646
Interpelácie
Prehľad o počte podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov
Poslanecký klub
Počet podaných interpelácií členom vlády
SMER – SD
5
KDH
131
OĽaNO
332
MOST – HÍD
57
SDKÚ – DS (do 19. 11. 2014)
85
SaS (do 8. 10. 2013)
15
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
297
S p o l u
922
Počet podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov
v VI. volebnom období
I n t e r p e l á c i e
Predseda vlády a členovia vlády SR
Počet
podaných
interpelácií
R. Fico, predseda vlády SR
97
Ľ. Vážny, podpredseda vlády SR pre investície
8
R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR
104
P. Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR
46
M. Lajčák, podpr. vl. a min. zahran. vecí a európskych záležitostí SR
36
T. Malatinský, minister hospodárstva SR (do 3.7.2014)
18
P. Pavlis, minister hospodárstva SR (3.7.2014 - 6.5.2015)
10
P. Kažimír, urč. riadením minist. hosp. SR (6.5.-16.6.2015)
-
V. Hudák, minister hospodárstva SR (od 16.6.2015)
8
J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR
86
Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozv. vidieka SR
61
M. Glváč, minister obrany SR
24
T. Borec, minister spravodlivosti SR
55
J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
71
P. Žiga, minister životného prostredia SR
75
D. Čaplovič, minister školstva, vedy, výsk. a športu SR (do 3.7.2014)
75
P. Pellegrini, minister škols., vedy, výsk. a športu SR (3.7.-25.11.2014)
11
J. Draxler, minister školstva, vedy, výsk. a športu SR (od 25.11.2014)
33
M. Maďarič, minister kultúry SR
35
Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR (do 6.11.2014)
37
V. Čislák, minister zdravotníctva SR (od 6.11.2014)
19
Iné ústredné orgány
13
S p o l u
922
Výbory NR SR a ich zloženie
P. č.
Výbor
Predseda
výboru
Počet
členov
Koalícia
Opozícia
1.
MIV
Ľ. Petrák
15
8
7
2.
VNF
A. Přidal
15
8
7
3.
VEZ
Ľ. Blaha
15
8
7
4.
ÚPV
R. Madej
12
7
5
5.
VFR
D. Duchoň
12
7
5
6.
VHZ
J. Hudacký
13
7
6
7.
VPŽP
M. Fecko
13
7
6
8.
VVSRR
I. Choma
12
7
5
9.
VSV
J. Podmanický
13
7
6
10.
VZD
R. Raši
13
7
6
11.
VOB
J. Baška
13
7
6
12.
ZV
F. Šebej
11
6
5
13.
VVMŠ
M. Mamojka
13
7
6
14.
VKM
D. Jarjabek
13
7
6
15.
VLPNM
R. Chmel
11
6
5
16.
OKVNBÚ
J. Viskupič
15
9
6
17.
OKVSIS
P. Abrhan
15
9
6
18.
OKVVS
-
14
8
6
19.
VPRNBÚ
G. Gál
11
6
5
Skratky výborov:
MIV– Mandátový a imunitný výbor NR SR
VNF– Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
VEZ– Výbor NR SR pre európske záležitosti
ÚPV– Ústavnoprávny výbor NR SR
VFR– Výbor NR SR pre financie a rozpočet
VHZ– Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
VPŽP– Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a živ. prostredie
VVSRR– Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
VSV– Výbor NR SR pre sociálne veci
VZD– Výbor NR SR pre zdravotníctvo
VOB– Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
ZV– Zahraničný výbor NR SR
VVMŠ– Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
VKM– Výbor NR SR pre kultúru a médiá
VLPNM– Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
OKVNBÚ – Osobitný kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
OKVSIS– Osobitný kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
OKVVS– Osob. kontr. výbor NR SR na kontrolu činnosti Voj. spr.
VPRNBÚ– Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
Prehľad činnosti výborov NR SR
Uznesenia
Výbor
Počet sch.
Počet rokov. dní
prijaté
neprijaté
Z
MZ
S
ÚPV
124
128
775
47
507 (74)
64(5)
6 (6)
VFR
94
92
536
24
251 (96)
28 (15)
38 (33)
VHZ
106
106
531
47
195 (107)
31 (28)
34 (27)
VPŽP
77
81
406
14
94 (60)
6 (5)
17 (14)
VVSRR
72
72
284
25
134 (37)
1 (1)
4 (0)
VSV
66
66
210
18
77 (42)
3 (3)
23 (20)
VZD
61
65
198
18
54 (35)
-
-
VOB
94
96
228
23
66 (27)
13 (13)
14 (12)
ZV
84
85
163
15
10 (2)
16 (11)
8 (7)
VVMŠ
75
76
213
26
39 (23)
2 (2)
2 (1)
VKM
69
70
231
19
31 (25)
2 (2)
32 (30)
VLPNM
63
64
212
17
69 (14)
3 (2)
22 (13)
Vysvetlivky:
Zprerokované návrhy zákonov
S – prerokované správy
MZprerokované medzinárodné zmluvy
( ) – z toho gestor
Výbor
Počet schôdzí
Počet rokovacích dní
Počet prijatých uznesení
Počet neprijatých uznesení
Návrhy stanovísk SR
Návrhy podľa § 58a ods. 3 písm. a)
Žiadosti o návrh stanoviska k návrhom podľa § 58a ods. 3 písm. a) a b)
VEZ
83
84
230
15
444
1637
71
Výbor
Počet schôdzí
Počet rokovacích dní
Počet prijatých uznes. výboru
Počet neprijat. uznes. výboru
Počet prerok. materiálov
Počet prerok. vlastných materiálov
Počet prerok. správ a informácií
MIV
14
17
20
3
16
10
-
VNF
25
25
381
8
124
117
-
OKVSIS
22
23
115
-
-
-
85
OKVVS
24
31
94
8
-
-
77
OKVNBÚ
22
22
67
1
-
-
52
VPRNBÚ
20
22
61
-
-
-
-
H I S T Ó R I A
legislatívnej činnosti NR SR
I. volebné obdobie, 1994 - 1998
1. – 52. schôdza
Všetky schválené zákony
313
VNZ
PNZ
SLK
258
55
46
Ústavné zákony
18
schválené
neschválené
4
14
Zákony vrátené prezidentom
32
schválené
neschválené
neprerokované
28
3
1
II. volebné obdobie, 1998 - 2002
1. – 63. schôdza
Všetky schválené zákony
532
VNZ
PNZ
SLK
406
126
104
Ústavné zákony
24
schválené
neschválené
3
21
Zákony vrátené prezidentom
72
schválené
neschválené
neprerokované
52
19
1
III. volebné obdobie, 2002 - 2006
1. – 62. schôdza
Všetky schválené zákony
550
VNZ
PNZ
SLK
458
92
36
Ústavné zákony
35
schválené
neschválené
neprerokované
14
18
3
Zákony vrátené prezidentom
60
schválené
neschválené
neprerokované
52
6
2
IV. volebné obdobie, 2006 - 2010
1. – 53. schôdza
Všetky schválené zákony
530
VNZ
PNZ
SLK
442
88
52
Ústavné zákony
34
schválené
neschválené
neprerokované
1
33
-
Zákony vrátené prezidentom
28
schválené
neschválené
neprerokované
19
9
-
V. volebné obdobie, 2010 - 2012
1. – 29. schôdza
Všetky schválené zákony
208
VNZ
PNZ
SLK
178
30
25
Ústavné zákony
11
schválené
neschválené
vzaté späť
3
6
2
Zákony vrátené prezidentom
29
schválené
neschválené
neprerokované
27
2
-
H I S T Ó R I A
prerokovaných petícií občanov, ktoré podpísalo
viac ako 100 000 občanov SR v NR SR
I. volebné obdobie, 1994 – 1998
Petícia občanov za spravodlivý volebný zákon, za priamu voľbu prezidenta a za zamedzenie ústavnej krízy
Rok 1998
podaná 15. 6. 1998; uznesenie NR SR z 8. 7.1998 č.1173
II. volebné obdobie, 1998 – 2002
Petícia občanov za zmenu § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat (tlač 306)
Rok 1999
podaná 6. 7. 1990; uznesenie NR SR z 1. 10. 1999 č. 477
Petícia občanov za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami na podporu otvoreného listu Konferencie biskupov Slovenska ministrovi školstva Slovenskej republiky z 22. novembra 1999 (tlač 640)
Rok 2000
podaná 9. 5. 2000; uznesenie NR SR z 20. 6. 2000 č. 952
III. volebné obdobie, 2002 – 2006
Petícia poľnohospodárov a potravinárov Slovenska na podporu ich požiadaviek na programové zameranie a vykonávanie štátnej agrárnej politiky (tlač 217)
Rok 2003
podaná 8. 4. 2003; uznesenie NR SR z 25. 4. 2003 č. 273
Petícia proti návrhu novely Zákonníka práce, týkajúcej sa zníženia ochrany zamestnaneckých práv (tlač 272)
Rok 2003
podaná 20. 5. 2003; uznesenie NR SR z 26. 6. 2003 č. 352
IV. volebné obdobie, 2006 – 2010
Petícia občanov SR za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia a zdravotníctva (tlač 457)
podaná 12. 9. 2007; uznesenie NR SR z 29. 10. 2007 č. 616
Petícia občanov SR za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia (tlač 477)
Rok 2007
podaná 23. 10. 2007; uznesenie NR SR z 12. 12. 2007 č. 699
Petícia občanov SR za prijatie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o výhrade vo svedomí (tlač 597)
Rok 2008
podaná 20. 3. 2008; uznesenie NR SR z 21. 5. 2008 č. 864
Petícia občanov SR Stop uránu na Slovensku (tlač 1234)
Rok 2009
podaná 23. 9. 2009; uznesenie NR SR z 10. 12. 2009 č. 1847
V. volebné obdobie, 2010 – 2012
Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku (tlač 132)
podaná 7. 9. 2010; uznesenie NR SR z 5. 11. 2010 č. 173
Petícia proti diskriminácii slovenského piva (tlač 176)
Rok 2010
podaná 19. 10. 2010; uznesenie NR SR z 15. 12. 2010 č. 264
Petícia proti zásahom do systému doplnkového dôchodkového sporenia (tlač 192)
podaná 29. 11. 2010; uznesenie NR SR z 15. 12. 2010 č. 265
Petícia za zachovanie slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva (tlač 193)
podaná 30. 11 2010; uznesenie NR SR z 15. 12. 2010 č. 266
Petícia vyhlásená Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (tlač 383)
Rok 2011
podaná 17. 5. 2011; uznesenie NR SR z 29. 6. 2011 č. 509
Petícia Jednoty dôchodcov na Slovensku za spravodlivú valorizáciu dôchodkov (tlač 492)
uznesenie NR SR zo 14. 9. 2011 č. 630
Stručný prehľad o činnosti NR SR
VI. volebné obdobie
Vydala Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
organizačný odbor
Tlač: rozmnožovňa Kancelárie NR SR
Siedme vydanie. Interná publikácia.
Bratislava marec 2016