PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2264/2018
1295
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. novembra 2018
o pridelení návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava PAŠKU, Tibora BERNAŤÁKA a Andreja DANKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch členských štátov Európskej únie Maďarska a Poľskej republiky s inštitúciami Európskej únie (tlač 1244)
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
na prerokovanie do 30. novembra 2018
s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu.
Andrej D a n k o v. r.