VÝROČNÁ SPRÁVA  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky  
za rok 2016  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Parlamentný inštitút  
VÝROČNÁ SPRÁVA  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a
Kancelárie Národnej rady Slovenskej  
republiky za rok 2016  
BRATISLAVA 2017