PRÍLOHA
Prehľad investičných dohôd uzavretých s členskými štátmi EÚ
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Dátum podpisu
Miesto podpisu
Dátum platnosti
Uverejnená v Z. z.
Ukončenie platnosti*
Belgicko – Luxemburská hospodárska únia
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií
24.04.1989
Brusel
13.02.1992
13. február 2022 (6 mesiacov pred uplynutím lehoty)
Bulharsko
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
21.07.1994
Bratislava
09.03.1995
9. marec 2020 (12 mesiacov pred uplynutím lehoty)
Dodatkový protokol
Dodatkový protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 21. júla 1994
24.11.2005
Sofia
18.10.2006
Dánsko
Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
06.03.1991
Praha
19.09.1992
1 ročná výpovedná lehota
Fínsko
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií
06.11.1990
Praha
23.10.1991
1 ročná výpovedná lehota.
Francúzsko
Dohoda o vzájomnej podpore a ochrane investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
13.09.1990
Praha
27.09.1991
1 ročná výpovedná lehota.
Grécko
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
03.06.1991
Praha
31.12.1992
31. december 2022 (6 mesiacov pred uplynutím lehoty)
Holandsko
Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
29.04.1991
Praha
01.10.1992
1.október 2022 (6 mesiacov pred uplynutím lehoty)
Chorvátsko
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republikyo podpore a vzájomnej ochrane investícií
12.02.1996
Záhreb
05.02.1997
1 ročná výpovedná lehota
Dodatkový protokol
Dodatkový protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o zmenách dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
01.07.2008
Bratislava
18.11.2009
* Predstavuje len informatívny údaj o štandardnom postupe ukončenia platnosti. Predmetné investičné dohody môžu byť za účelom splnenia si povinností vyplývajúcich z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ o konflikte týchto dohôd s právom EÚ ukončené aj inak.
Lotyšsko
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Lotyšsko o podpore a vzájomnej ochrane investícií
09.04.1998
Riga
30.10.1998
30. október 2028 (rok pred uplynutím lehoty)
Maďarsko
Dohoda medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
15.01.1993
Bratislava
19.07.1996
19. júl 2026 (rok pred uplynutím lehoty)
Malta
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií
07.09.1999
Valetta
29.05.2000
29. máj 2020 (rok pred uplynutím lehoty)
Nemecko
Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií
02.10.1990
Praha
02.08.1992
12 mesiacov pred ukončením platnosti
Poľsko
Dohoda medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
08.08.1994
Varšava
14.03.1996
14. marec 2026 (rok pred uplynutím lehoty)
Portugalsko
Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
10.07.1995
Lisabon
15.05.1999
13. máj 2019 (dvanásť mesiacov pred uplynutím lehoty)
Rakúsko
Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií
15.10.1990
Viedeň
01.10.1991
(12 mesačná výpovedná lehota)
Rumunsko
Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
03.03.1994
Bratislava
07.03.1996
1 - ročná výpovedná lehota.
Dodatkový protokol
Dodatkový protokol medzi Slovenskou republikou a Rumunskom k Dohode medzi Slovenskou republikou a Rumunskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií podpísanej 3. marca 1994
08.11.2005
Bratislava
31.10.2006
Slovinsko
Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko
28.07.1993
Bratislava
28.03.1996
28. marec 2026 (ročná výpovedná lehota)
Spojené kráľovstvo
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a ochrane investícií
10.07.1990
Praha
26.10.1992
12 mesačná výpovedná lehota
Španielsko
Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom
12.12.1990
Madrid
28.11.1991
28. november 2019 (6 mesiacov pred uplynutím lehoty)
Švédsko
Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
13.11.1990
Praha
23.09.1991
12 mesačná výpovedná lehota