NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
VII. volebné obdobie  
Číslo: PREDS-474,475/2018  
1119  
N á v r h  
na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, stálych delegácií Národnej  
rady Slovenskej republiky, na voľbu overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky  
a voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie  
___________________________________________________________________  
Národná rada Slovenskej republiky  
podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpisov  
na návrh poslancov - členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za  
stranu SMER – sociálna demokracia a členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej  
republiky za stranu MOST - HÍD  
A. o d v o l á v a  
poslankyňu Irén Sárkӧzy  
(MOST - HÍD)  
z funkcie náhradnej členky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  
európske záležitosti;  
B. v o l í  
poslanca Igora Federiča  
(SMER - SD)  
za člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky,  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a  
za náhradného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske  
záležitosti za poslanca Ľuboša Blahu,  
poslankyňu Irén Sárkӧzy  
(MOST - HÍD)  
za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti,  
poslanca Štefana Vavreka  
(MOST - HÍD)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a  
za náhradného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske  
záležitosti za poslankyňu Irén Sarkӧzy,  
poslankyňu Máriu Janíkovú  
(SMER - SD)  
za overovateľku Národnej rady Slovenskej republiky,  
poslankyňu Irén Sárkӧzy  
(MOST - HÍD)  
za predsedníčku skupiny priateľstva s Talianskou republikou a Sanmarínskou  
republikou v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie;  
C. v y m e n ú v a  
poslankyňu Irén Sárkӧzy  
(MOST - HÍD)  
za členku Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom  
zhromaždení OBSE,  
poslanca Štefana Vavreka  
(MOST - HÍD)  
za náhradníka Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky  
v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.  
Bratislava september 2018