Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
45. schôdza výboru
Č. CRD-1140/2018
102
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
zo 6. septembra 2018
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A. súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034),
C.ukladá
predsedníčke výboru Anne Verešovej, aby informovala gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o prijatom uznesení.
Natália Blahová
Augustín Hambálek Anna Verešová
overovateľ predsedníčka výboru