Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
47. schôdza výboru
CRD: 1138/2018
190
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 6. septembra 2018
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
prerušuje rokovanie
o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1032).
Vladimír MatejičkaPeter A n t a l
overovateľ výboru predseda výboru