Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky
k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti
Národná rada Slovenskej republiky vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v našej spoločnosti. Tieto prejavy vyvrcholili v poslednom období vo viacerých násilných prípadoch. Je smutné, že často boli vedené voči slabším, starším, ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom.
Slovenská republika sa vždy prezentovala ako pokojná a pohostinná krajina, musíme preto odmietnuť každý skutok, ktorého cieľom je spochybniť a rozoberať náš hodnotový systém. Extrémizmus a xenofóbia sa usilujú obsadiť čoraz väčšiu časť verejného priestoru, či na sociálnych sieťach, uliciach a bohužiaľ i v politike. Ak sa im dnes nepostavíme, takýchto činov bude pribúdať a to bude mať hrozivé dôsledky pre náš štát a spoločnosť.
Slovenská republika musí zostať štátom, ktorý je postavený na hodnotách slobody, demokracie a tolerancie. Takým, kde sa budú cítiť dobre a bezpečne všetci jeho občania ako i návštevníci, prichádzajúci s dobrými úmyslami.
Odôvodnenie
Slovenskou republikou otriasol v posledných dňoch brutálny čin, zabitie filipínskeho občana Henryho Johna Serafica Acordu násilníkom s extrémistickými postojmi. K situácii došlo, keď sa cudzí štátny príslušník zastal obťažovaných žien v centre hlavného mesta SR Bratislavy voči zjavnej presile.
Tento prípad, ako aj viaceré ďalšie, kedy sa obeťami útokov stali slabší, ženy alebo cudzinci, vyslali negatívny obraz o Slovensku do sveta, oveľa horší ako je skutočnosť, a aj preto považujeme za dôležité, aby najvyšší zákonodarný orgán vyslal jasný signál a odsúdil prejavy extrémizmu, násilia a xenofóbie v spoločnosti. Tak ako policajti povinní riešiť prípady násilia priamo na mieste, tak ako je prokuratúra povinná tieto prípady stíhať, je autorita, akou je Národná rada Slovenskej republiky, povinná zaujať politický a morálny postoj takýmto apelom k verejnosti.
Šírenie extrémizmu a nenávisti, či zo strany niektorých politikov alebo na sociálnych sieťach, sa prejavuje aj zvýšením nenávistných nálad v spoločnosti. Podľa prieskumov verejnej mienky za posledných 10 rokov jasne narástli nepriateľské nálady verejnosti voči ľuďom s inou rasou, národnosťou alebo vierovyznaním. V čase, keď sa slová menia na násilné skutky, treba jasne odsúdiť takéto prejavy aj formou vyhlásenia NR SR.