Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Účelom novely je zaradenie dvoch pamätných dní 21. augusta, Dňa obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968, a 21. júna, Dňa odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991.
Týmito dvomi dňami je vymedzených 23 rokov okupácie Česko-Slovenska.
Okupácia sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Šlo o násilné, vojenské potlačenie vtedajšieho pokusu o demokratizačné politické zmeny v Česko-Slovensku a začiatok procesu tzv. normalizácie, ktorej dôsledky sa prejavujú doteraz.
Pozemný sled okupačných vojsk tvorilo 30 divízií sovietskej armády, tri divízie poľskej armády, jedna motostrelecká divízia maďarskej armády, jeden bulharský motostrelecký pluk a niekoľko desiatok špecialistov z NDR.
Súhrnné počty vojsk sa odhadujú na viac ako pol milióna vojakov, približne 6300 tankov a obrnených transportérov, 2000 diel a 950 lietadiel.
Vojenské jednotky Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR opustili naše územie do 4. novembra 1968, sovietske však zostali zhruba v počte 150 000 osôb.
Sovieti si ešte pred inváziou zabezpečili tzv. pozývací list od niekoľkých dogmatických komunistov, avšak samotné vedenie KSČ vo svojom stanovisku odvysielanom v rozhlase počas prvých hodín invázie demaskovalo túto akciu ako vojenskú okupáciu a porušenie medzinárodného práva. Hoci komunistické vedenie štátu odmietalo možnosť ozbrojeného odporu, na mnohých miestach našej krajiny sa neozbrojení občania postavili do cesty okupačným tankom, konali sa početné demonštrácie. Na takéto akcie odpovedali vojaci okupačných armád na niekoľkých miestach streľbou do davu protestujúcich, ktorej dôsledkom boli obete na ľudských životoch.
V prvých týždňoch okupácie, v dôsledu streľby do bezbranných ľudí, dopravných nehôd, spôsobených bezohľadnosťou sovietskych vodičov a kriminálnych činov pripravili okupačné jednotky o život najmenej 135 občanov Česko-Slovenska (Prokop Tomek Ivo Pejčoch: Černá kniha sovětské okupace. Svět křídel 2015, str. 12, str. 115 - 155), z toho nasledovných 40 občanov zahynulo na Slovensku alebo pochádzalo zo Slovenska:
Jozef Bonk, zastrelený sovietskymi vojakmi v Poprade
Štefan Ciberaj, smrteľne zranený sovietskym tankom v Rožňave
Milan Fulier, usmrtený sovietskymi vojakmi v Bratislave
Rudolf Gavorník, zastrelený sovietskymi vojakmi v Detve
Michal Hamrák, zastrelený v deň invázie na košickom Námestí Osloboditeľov
Ján Hatala, zastrelený na ceste Prešov – Košice
Pavol Hlaváč, zahynul pri náraze do sovietskeho vozidla v Ladomerskej Vieske
Ján Holík, zastrelený na bratislavskom Šafárikovom námestí
Bartolomej Horváth, zastrelený v Košiciach
Jozef Kadura, zahynul pri náraze sovietskeho obrneného transportéra do vozidla záchranky v Bratislave
Jozef Kolesár, zastrelený na košickom Námestí Osloboditeľov
Michal Korenko, zahynul v dôsledku sovietskeho vojenského vozidla v Špišskom Štvrtku
Margita Dana Košanová, zastrelená na schodoch Univerzity Komenského v Bratislave
Milan Lamper z Lučatína, zastrelený pred Československým rozhlasom v Prahe
Ján Lászlo, bývalý politický väzeň, zastrelený na Námestí Osloboditeľov v Košiciach
Peter Legner, zastrelený na bratislavskom Námestí SNP
Jozef Levák, otec štyroch detí, ľahol si pred prichádzajúce obrnené vozidlá, na rozkaz sovietskeho veliteľa prejdený tankom na námestí vo Zvolene
Ladislav Martoník, zastrelený v Košiciach
Helena Miťková, zomrela v dôsledku nehody spôsobenej sovietskym vojenským vozidlom v Báči, okres Dunajská Streda
František Moštenický, zrazený počas jazdy na motocykli so svojou dcérou sovietskym tankom na ceste medzi Važcom a Štrbou
Mária Očovanová, zabitá ťažkým sovietskym automobilom KRAZ, ktorý sa prebúral do obchodu s potravinami v Ožďanoch, kde nakupovala
Jaroslav Ondrejko, zahynul v dôsledku nehody spôsobenej sovietskou kolónou pri obci Čimice, okres Liptovský Mikuláš
Ladislav Pařízek, občan Zvolena usmrtený v priebehu invázie
Milan Paulík, chlapec zrazený maďarským vojakom na motorke v Rišňovciach
Ján Petrucha, zastrelený opitým sovietskym dôstojníkom v Prasníku, okres Trnava
Viktória Rybárová, dôchodkyňa prejdená maďarským tankom v obci Šulekovo
Štefan Sabol, zastrelený pri prestrelke opitých sovietskych vojakov v Šaci
Mária Sabová, usmrtená počas invázie v Bratislave
Ján Sekel, účastník SNP, smrteľne zranený sovietskym vozidlom ťahajúcim na lane mínomet v obci Slanec, okres Košice
Ivan Schmiedt, zastrelený v Košiciach
Stanislav Sivák, zabitý odrazeným projektilom pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave
Miroslav Stachura, dvojročný, prejdený vojenským cisternovým vozidlom v Kapušanoch
Ignác Šablatúra, mladistvý, zastrelený svojím tiež mladistvým bratancom, ktorému dali do rúk nabitý samopal sovietski vojaci
Ladislav Štúň, zahynul v dôsledku dopravnej nehody s kolónou sovietskych vozidiel v Lehotke, okres Žiar nad Hronom
Dominik Teplan, zrazený maďarským vojenským nákladným automobilom v obci Hul
Karol Tóth, zrazený sovietskym nákladným vojenským automobilom pri Rožňave
Anna Ulická, učnica, prejdená tromi sovietskymi vojenskými cisternovými automobilmi v Martine. Ani jedno z vozidiel nezastavilo
Štefan Zdechovan, zastrelený guľometom sovietskej vojenskej kolóny, do ktorej hádzali civilisti rôzne predmety počas jej prechodu Detvou
Ing. Boris Zinovjev, knihovník z Brezovej pod Bradlom, prejdený tankom
Alojz Zsigrády, otec troch detí, prejdený sovietskym tankom, keď sa snažil upokojiť kone, splašené vojenskou kolónou, prechádzajúcou cez obec Topoľníky.
Následne v období od 1. januára 1969 do 21. júna 1991 pripravila okupácia o život najmenej 267 Čechov a Slovákov, ďalšie tisíce našich občanov utrpeli pri nehodách zranenia. (Tomek Pejčoch, str. 80) Každý rok okupácie sa sovietski vojaci dopustili rádovo desiatok prípadov znásilnení. (Tomek Pejčoch, str. 81).
Okupácia vyvolala aj výraznú emigračnú vlnu: v rokoch 1968-1969 utieklo z Česko-Slovenska viac ako 70 000 občanov, a v období následnej tzv. normalizácie utekalo z Česko-Slovenska priemerne 5000 občanov ročne. Za celú dobu existencie komunistického režimu ušlo z Česko-Slovenska viac ako 200 000 exulantov.
Význam dátumu 21. august si veľmi dobre uvedomoval aj totalitný komunistický režim, ktorý počas každého výročia začiatku okupácie mobilizoval svoj represívny aparát, aby potlačil demonštrácie občanov, ktorí si pripomínali tento deň. Počas prvého výročia okupácie v roku 1969 boli občianske protesty dokonca potlačené krvavo – nie už rukou okupantov, ale ich domácich pomáhačov.
Obrovské boli majetkové a environmentálne škody niektoré staré environmenálne záťaže neboli odstránené doteraz. Celková výška materiálnych škôd, spôsobených sovietskou armádou na území Česko-Slovenska, bola odhadnutá na 6 miliárd Kčs.
Morálne škody, spôsobené viac ako dve desaťročia trvajúcou okupáciu, neslobodou a tzv. normalizáciou sú nevyčísliteľné.
Jednotky Strednej skupiny vojsk Sovietskej armády sa nachádzali v piatich tzv. divíznych rajónoch, z toho jeden sa nachádzal na strednom Slovensku, a na štyroch letiskách, z toho jedno sa nachádzalo vo Zvolene.
V roku 1983 bola na území Česko-Slovenska rozmiestnená sovietska raketová brigáda, vyzbrojená nosičmi jadrových zbraní OTR-22 Temp-S, známymi tiež ako SS-12. Velenie Česko-Slovenskej armády ani nemalo prístup do priestorov rozmiestnenia a teda ani informácie o prípadných jadrových hlaviciach.
Niet teda divu, že odchod sovietskych vojsk patril medzi prvé požiadavky verejnosti v Novembri 1989. Federálne zhromaždenie vyhlásilo v decembri 1989 zmluvu o pobyte sovietskych vojsk za neplatnú a štát požadoval urýchlený odchod vojsk.
26. 2. 1990 v Moskve bola ministrami zahraničných vecí podpísaná „Zmluva medzi vládami ČSSR a ZSSR o odchode sovietskych vojsk z územia ČSSR“.
Následne naše územie opustilo 73 500 vojakov, 39 000 ich rodinných príslušníkov, 1 220 tankov, 2 500 bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov, 105 lietadiel, 175 vrtuľníkov a 95 000 ton munície.
Posledný transport so sovietskymi vojakmi bol vypravený 19. júna 1991 z Milovíc a o dva dni neskôr, teda 21. júna, prekročil tento posledný vojenský transport východnú hranicu Slovenska.
Proces odsunu okupačných vojsk bol formálne ukončený podpisom protokolu o ukončení odsunu 25. júna 1991 a o dva dni neskôr naše územie opustil aj posledný zástupca okupačnej sovietskej armády, veliteľ Strednej skupiny vojsk generáplukovník Eduard Vorobjov.
V návrhu pomenovania pamätných dní sa používa aktuálne platný názov Česko-Slovensko, tak ako je od roku 1990 zakotvený v kodifikačných Pravidlách slovenského pravopisu a Krátkom slovníku slovenského jazyka.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby sa novým pamätným dňom stal 21. jún Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby sa novým pamätným dňom stal 21. august Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť novely zákona k 1. januáru 2019.