VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: ÚV-18865/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
997
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
_____________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Materiál predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2018