NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-569/2018
1177
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. mája 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Kiššovej, Igora Matoviča a Borisa Kollára na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 910) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu ústavného zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľubomír Ž e l i e z k a v. r.
Martin K l u s v. r.