NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
VII. volebné obdobie  
Číslo: PREDS-257, 259/2018  
262, 264/2018  
978  
N á v r h  
na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmenu overovateľa  
Národnej rady Slovenskej republiky  
___________________________________________________________________  
Národná rada Slovenskej republiky  
podľa § 2 ods. 3 písm. b) a § 60 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení  
neskorších predpisov  
na návrh poslancov - členov príslušných klubov poslancov Národnej rady Slovenskej  
republiky  
A. o d v o l á v a  
poslanca Roberta Kaliňáka  
(SMER-SD)  
z funkcie člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky,  
poslanca Martina Nemkyho  
(SMER-SD)  
z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu  
a bezpečnosť,  
poslanca Igora Janckulíka  
(-)  
z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť  
funkcií,  
poslankyňu Silviu Shahzad  
(OĽANO)  
z funkcie overovateľky Národnej rady Slovenskej republiky;  
B. v o l í  
poslanca Roberta Kaliňáka  
(SMER-SD)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť,  
poslanca Martina Nemkyho  
(SMER-SD)  
za člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky,  
poslanca Juraja Soboňu  
(SNS)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva  
a národnostné menšiny a  
za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na  
kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,  
poslanca Eduarda Adamčíka  
(MOST-HÍD)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií,  
poslanca Miroslava Sopka  
(OĽANO)  
za overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky.  
Bratislava máj 2018