VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
34. schôdza výboru
Č. CRD-1833/2017
73
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 28. novembra 2017
k spoločnej správe výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704a),
B.poveruje
poslankyňu Editu Pfundtner
-vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a uviesť spoločnú správu výborov,
-pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladať návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
.
Mária Janíková Erika Jurinová
overovateľka predsedníčka výboru