VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
31. schôdza výboru
Č. CRD-1833/2017
66
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 10. októbra 2017
k určeniu spravodajcu navrhnutého gestorského výboru pre prvé čítanie o vládnom návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.určuje
podľa § 73 ods. 1. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslankyňu Editu Pfundtner za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní,
B.ukladá
predsedníčke výboru informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Mária Janíková Erika Jurinová
overovateľka predsedníčka výboru