VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV- 40673/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
693
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
_____________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Materiál predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 6. september 2017