VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
26. schôdza výboru
Č. CRD-1154/2017
59
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 13. júna 2017
k určeniu spravodajcu navrhnutého gestorského výboru pre prvé čítanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Márie Janíkovej, Edity Pfundtner, Ľubomíra Želiezku a Martiny Šimkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.určuje
podľa § 73 ods. 1. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanca Augustína Hambálka za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní,
B.ukladá
predsedníčke výboru informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Mária Janíková Erika Jurinová
overovateľka predsedníčka výboru