Bratislava február 2017
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-9528/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
435
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky