VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-27119/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
251
VLÁDNY NÁVRH
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava september 2016