NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-504/2016
235
N á v r h
na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky a k vymenovaniu náhradného člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
na návrh poslancov členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu MOST - HÍD
A.v o l í
poslanca Petra Antala(MOST – HÍD)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pôdohospodárstvoa životné prostredie a
za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu NBÚ
B. m e n u j e
poslanca Petra Antala(MOST – HÍD)
za náhradného člena
Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení OBSE.
Bratislava september 2016