MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tabuľky zhody k vládnemu zákonu ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 179)
___________________________________________________________________________
Bratislava, august 2016