VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: ÚV-24653/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
189
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Materiál predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 17. augusta 2016