VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: ÚV-24652/2016
Národnej rady Slovenskej republiky
188
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
_____________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Materiál predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 17. augusta 2016