NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Číslo: 678/2016
28
Návrh
Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov
___________________________________________________________________________
Predkladá: Materiál obsahuje:
Zahraničný výbor1.Predkladacia správu
Národnej rady Slovenskej republiky2.Návrh uznesenia NR SR
Bratislava apríl 2016
Predkladacia správa
k návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov
V súvislosti s ustanovením nového zákonodarného zboru Národná rada Slovenskej republiky povinnosť menovať nové stále delegácie Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií.
Predseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky oslovil predsedov poslaneckých klubov Národnej rady Slovenskej republiky s požiadavkou na menovanie ich zástupcov v stálych delegáciách nasledujúcich medziparlamentných organizácií:
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
Parlamentné zhromaždenie NATO
Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Stredoeurópska iniciatíva a jej parlamentná dimenzia
Medziparlamentná únia (Výkonný výbor Slovenskej skupiny MPÚ)
Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie
Parlamentné zhromaždenie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej 3. schôdzi dňa 20. apríla 2016 prerokoval a schválil návrh na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov, vychádzajúc pritom z návrhov poslaneckých klubov a prijal platné uznesenie č. 5, ktorým zároveň poveril predsedu výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Číslo: /2016
NÁVRH
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ... apríla 2016
k návrhu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov (tlač 28)
Národná rada Slovenskej republiky
na návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
v y m e n ú v a
za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov týchto poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (5+5)
Vedúci stálej delegácie:Oľga Nachtmannová (SMER-SD)
Členovia:Peter Kresák (MOST-HÍD)
Martin Poliačik (SaS)
Anna Verešová (OĽANO)
Jaroslav Paška (SNS)
Náhradníci:Pavol Goga (SMER-SD)
Renata Kaščáková (SaS)
Veronika Remišová (OĽANO)
Tibor Bernaťák (SNS)
Péter Vӧrӧs (MOST-HÍD)
II.Parlamentné zhromaždenie NATO (5+5)
Vedúci stálej delegácie: Anton Hrnko (SNS)
Členovia:Peter Šuca (SMER-SD)
Gábor Gál (MOST-HÍD)
Juraj Droba (SaS)
Milan Krajniak (SME RODINA)
Náhradníci:Jaroslav Baška (SMER-SD)
Adriana Pčolinská (SME RODINA)
Jozef Viskupič (OĽaNO)
Tibor Bastrnák (MOST-HÍD)
Karol Farkašovský (SNS)
III.Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (4+4)
Vedúci stálej delegácie: Peter Osuský (SaS)
Členovia: Róbert Madej (SMER-SD)
Edita Pfundtner (MOST-HÍD)
Viera Dubačová (OĽANO)
Náhradníci:Marián Kéry (SMER-SD)
Gabriel Csicsai (MOST-HÍD)
Juraj Droba (SaS)
Ján Budaj (OĽANO)
IV.Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (3+3)
Vedúci stálej delegácie:Veronika Remišová (OĽaNO)
Členovia: Maroš Kondrót (SMER-SD)
Jaroslav Paška (SNS)
Náhradníci: Martin Nemky (SMER-SD)
Martin Klus (SaS)
Radovan Baláž (SNS)
V.Stredoeurópska iniciatíva a jej parlamentná dimenzia (5+0)
Vedúci stálej delegácie:Radoslav Procházka (SIEŤ)
Členovia:Mikuláš Krajkovič (SMER-SD)
Vladimír Sloboda (SaS)
Štefan Zelník (SNS)
Milan Mazurek (ĽS Naše Slovensko)
VI.Medziparlamentná únia (Výkonný výbor Slovenskej skupiny MPÚ) (7)
Vedúci stálej delegácie:Andrej Danko (SNS)
Členovia: Miroslav Číž (SMER-SD)
Tibor Bastrnák (MOST-HÍD)
Anna Zemanová (SaS)
Jozef Viskupič (OĽANO)
Adriana Pčolinská (SME RODINA)
Marián Kotleba (ĽS Naše Slovensko)
Jaroslav Paška (SNS)
VII.Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie (3)
Vedúci stálej delegácie:Elemér Jakab (MOST-HÍD)
Členovia: Ján Kvorka (SMER-SD)
Martin Klus (SaS)
VIII.Parlamentné zhromaždenie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce (1)
Vedúci stálej delegácie:Peter Marček (SME RODINA)