NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-609/2016
43
N á v r h
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. apríla 2016
k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 43)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A. o d v o l a l a
poslankyňu Janu Vaľovú(SMER-SD)
z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
poslanca Radoslava Procházku(SIEŤ)
z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
poslanca Pavla Pavlisa(SMER-SD)
poslanca Eduarda Adamčíka(SIEŤ)
z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
poslanca Milana Panáčka(SMER-SD)
z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
poslanca Petra Chudíka(SMER-SD)
zo Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
poslanca Mariána Kéryho(SMER-SD)
z Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
poslankyňu Soňu Gaborčákovú(OĽANO)
z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného výboru;
poslanca Milana Panáčka(SMER-SD)
z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva;
B. z v o l i l a
poslanca Milana Panáčka(SMER-SD)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
poslanca Milana Mojša(SMER-SD)
poslankyňu Irén Sárközy(MOST-HÍD)
poslanca Eduarda Adamčíka(SIEŤ)
za členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
poslanca Ľubomíra Jahnátka(SMER-SD)
poslanca Radoslava Procházku(SIEŤ)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
poslanca Pavla Pavlisa(SMER-SD)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvoa životné prostredie
poslanca Ľubomíra Vážneho(SMER-SD)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
poslanca Mariána Kéryho(SMER-SD)
poslanca Milana Panáčka(SMER-SD)
za členov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
poslanca Pétra Vörösa(MOST-HÍD)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
poslanca Petra Chudíka(SMER-SD)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
poslanca Jozefa Viskupiča(OĽANO)
za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného výboru
poslanca Martina Glváča(SMER-SD)
za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.
Bratislava apríl 2016