N Á V R H
VOLEBNÝ PORIADOK
O PODROBNOSTIACH O HLASOVANÍ A O VOĽBÁCH NA USTANOVUJÚCEJ SCHÔDZI NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VII. VOLEBNÉHO OBDOBIA
(schválený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 23. marca 2016 č. 1)