N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-341/2016
17
N á v r h
na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu
___________________________________________________________________
A. Vzhľadom na určený počet členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky, podľa § 2 ods. 3 písm. b) a § 60 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky na základe princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov v o l í ďalších členov týchto výborov.
Navrhuje sa, aby Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedov uvedených výborov za ďalších členov osobitných kontrolných výborovz v o l i l a týchto poslancov:
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu
Dušan Čaplovič(SMER-SD)
Dušan Galis(SMER-SD)
Tibor Glenda(SMER-SD)
Augustín Hambálek(SMER-SD)
Jozef Valocký(SMER-SD)
Štefan Zelník(SNS)
Gabriel Csicsai(MOST-HÍD)
Milan Laurenčík(SaS)
2
Martin Fecko(OĽANO-NOVA)
Soňa Gaborčáková(OĽANO-NOVA)
Martin Beluský(ĽS NS)
Peter Pčolinský(SME RODINA)
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
Michal Bagačka(SMER-SD)
Jaroslav Baška(SMER-SD)
Ján Kvorka(SMER-SD)
Vladimír Matejička(SMER-SD
Peter Šuca(SMER-SD)
Anton Hrnko(SNS)
Elemér Jakab(MOST-HÍD)
Juraj Droba(SaS)
Jozef Rajtár(SaS)
Gábor Grendel(OĽANO-NOVA)
Marian Kotleba(ĽS NS)
Boris Kollár(SME RODINA)
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
Jozef Buček(SMER-SD)
Dušan Bublavý(SMER-SD)
Mikuláš Krajkovič(SMER-SD)
Stanislav Kubánek(SMER-SD)
Milan Panáček(SMER-SD)
Jaroslav Ridoško(SNS)
František Šebej(MOST-HÍD)
Ľubomír Galko(SaS)
Vladimír Sloboda(SaS)
Eduard Heger(OĽANO-NOVA)
Milan Mazurek(ĽS NS)
Rastislav Holúbek(SME RODINA)
B. Podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu členov tohto výboru v o l í Národná rada Slovenskej republiky na základe pomerného zastúpenia podľa počtu poslancov politických strán alebo politických hnutí zvolených v parlamentných voľbách.
Navrhuje sa, aby Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu tohto výboru z v o l i l a za ďalších členov
3
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu týchto poslancov:
Emil Ďurovčík(SMER-SD)
Róbert Madej(SMER-SD)
Marián Kéry(SMER-SD)
Jana Laššáková(SMER-SD)
Tibor Bernaťák(SNS)
Gábor Gál(MOST-HÍD)
Andrej Hrnčiar(SIEŤ)
Jana Kiššová(SaS)
Marek Krajčí(OĽANO-NOVA)
Jana Nehézová(ĽS NS).
Bratislava marec 2016