N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-341/2016
16
N á v r h
na voľbu predsedov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu
___________________________________________________________________
Podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov, Národná rada Slovenskej republiky v o l í predsedov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.
Voľba predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky sa koná tajným hlasovaním. Na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
A. Návrhy na voľbu predsedov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu
Ľubomír Galko(SaS)
predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
Daniel Lipšic(OĽANO-NOVA)
2
predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
Richard Vašečka(OĽANO-NOVA)
B. Návrh na voľbu
predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu
Milan Krajniak(SME RODINA).
Bratislava marec 2016