N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-341/2016
12
N á v r h
na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru
___________________________________________________________________
Podľa § 2 ods. 3 písm. b) a podľa § 58a ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky v nadväznosti na voľbu predsedu výboru z v o l i l a za ďalších členov a za náhradných členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti týchto poslancov:
A.členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
Ladislav Kamenický(SMER-SD)
Maroš Kondrót(SMER-SD)
Oľga Nachtmannová(SMER-SD)
Ľubomír Petrák(SMER-SD)
Karol Farkašovský(SNS)
Jaroslav Paška(SNS)
Edit Pfundtner(MOST-HÍD)
Katarína Cséfalvayová(SIEŤ)
Martin Klus(SaS)
Peter Osuský(SaS)
Ján Budaj (OĽANO-NOVA)
Jozef Viskupič(OĽANO-NOVA)
Martin Kotleba(ĽS NS)
Martina Šimkovičová(SME RODINA)
2
B.náhradní členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
Pavol Pavlisza Ľuboša Blahu(SMER-SD)
Peter Chudíkza Ladislava Kamenického(SMER-SD)
Dušan Čaplovičza Maroša Kondróta(SMER-SD)
Dušan Jarjabekza Oľgu Nachtmannovú(SMER-SD)
Dušan Muňkoza Ľubomíra Petráka(SMER-SD)
Tibor Jančulaza Karola Farkašovského(SNS)
Anton Hrnkoza Jaroslava Pašku(SNS)
František Šebejza Edit Pfundtner(MOST-HÍD)
Radoslav Procházkaza Katarínu Cséfalvayovú(SIEŤ)
Juraj Drobaza Martina Klusa(SaS)
Miroslav Ivanza Petra Osuského(SaS)
Alan Suchánekza Jána Budaja(OĽANO-NOVA)
Eduard Hegerza Jozefa Viskupiča(OĽANO-NOVA)
Milan Uhríkza Martina Kotlebu(ĽS NS)
Zuzana ŠebováZa Martinu Šimkovičovú(SME RODINA).
Bratislava marec 2016