N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-341/2016
11
N á v r h
na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 14 ods. 3 a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v o l í Národná rada Slovenskej republiky predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky tajným hlasovaním. Na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Návrhy na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
Ľuboš Blaha(SMER-SD)
Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Róbert Madej(SMER-SD)
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Ladislav Kamenický(SMER-SD)
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
Jana Kiššová(SaS)
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvoa životné prostredie
Gabriel Csicsai(MOST-HÍD)
2
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Boris Kollár(SME RODINA)
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Alena Bašistová(SIEŤ)
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Štefan Zelník(SNS)
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Anton Hrnko(SNS)
Predseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky
František Šebej(MOST-HÍD)
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Ľubomír Petrák(SMER-SD)
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
Dušan Jarjabek(SMER-SD)
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
Erika Jurinová(OĽANO-NOVA).
Bratislava marec 2016