N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-341/2016
5
N á v r h
na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
___________________________________________________________________
V nadväznosti na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ako aj určený počet ich členov, je potrebné zvoliť ďalších členov týchto výborov.
Podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov členovia týchto výborov sa volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade Slovenskej republiky.
Na základe návrhov poslancov sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky za ďalších členov uvedených výborov z v o l i l a týchto poslancov:
A.Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Miroslav Číž(SMER-SD)
Peter Náhlik(SMER-SD)
Ján Senko(SMER-SD)
Ľubomír Želiezka(SMER-SD)
Peter Pamula(SNS)
Eva Antošová(SNS)
Tibor Bastrnák(MOST-HÍD)
Radoslav Procházka(SIEŤ)
Juraj Droba(SaS
Branislav Gröhling(SaS)
Viera Dubačová(OĽANO-NOVA)
Miroslav Sopko(OĽANO-NOVA)
Rastislav Schlosár(ĽS NS)
Peter Štarchoň(SME RODINA)
2
B.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
Jozef Burian(SMER-SD)
Juraj Blanár(SMER-SD)
Pavol Goga(SMER-SD)
Róbert Puci(SMER-SD)
Jana Vaľová(SMER-SD)
Magdaléna Kuciaňová(SNS)
Dušan Tittel(SNS)
Peter Kresák(MOST-HÍD)
Igor Janckulík(SIEŤ)
Ondrej Dostál(SaS)
Oto Žarnay(OĽANO-NOVA)
Jozef Lukáč(OĽANO-NOVA)
Ján Kecskés(ĽS NS)
Adriana Pčolinská(SME RODINA).
Bratislava marec 2016