N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-341/2016
4
N á v r h
na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
___________________________________________________________________
Podľa § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky volí predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.
Podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky voľba predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa koná tajným hlasovaním.
Za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje
Richard Raši(SMER-SD)
za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sa navrhuje
Martin Poliačik(SaS).
Bratislava marec 2016