VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-35822/2015 Národnej rady Slovenskej republiky
1794
Návrh
na vyhlásenie obce Gabčíkovo za mesto
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
vyhlasuje
podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za mesto obec Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj s účinnosťou od 1. januára 2016
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 21. októbra 2015