MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tabuľky zhody k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(parlamentná tlač 1690)
___________________________________________________________________________
Bratislava, august 2015