Príloha č. 2  
k zákonu č. .../2015 Z. z.  
OBRÁZKOVÁ KNIŽNICA  
Skupina 1