VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: ÚV-29163/2015
1711
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2015