VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV – 19519/2015
Národnej rady Slovenskej republiky
1569
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2015