VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV-7435/2015
Národnej rady Slovenskej republiky
1408
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov ___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 12. februára 2015