NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 360/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 7 sa pred číselný kód Spoločného colného sadzobníka ex2844 40 - Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo“ vkladajú číselné kódy Spoločného colného sadzobníka 0201 - Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené“, „0202 - Mäso z hovädzích zvierat, mrazené“, „0203 - Mäso zo svíň čerstvé, chladené alebo mrazené“, „0204 - Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené“, „0206 - Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené“, „0207 - Mäso alebo jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené“, „0401 - Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá“, 0405 10 Maslo“, 0407 21 00 - Ostatné čerstvé vajcia: Z hydiny druhu Gallus domesticus“, 0701 - Zemiaky, čerstvé alebo chladené“, 0702 00 00 - Rajčiaky, čerstvé alebo chladené“, 0703 - Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená“, 0704 - Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá zelenina rodu Brassica, čerstvé alebo chladené“, 0705 - Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Chichorium spp.), čerstvé alebo chladené“, 0706 - Mrkva, repa, cvikla, kozia brada, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené“, 0707 00 - Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené“, 0708 - Strukoviny, lúpané alebo nelúpané , čerstvé alebo chladené“, 0709 - Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená“, 0807 11 00 - Vodové melóny“, 0808 - Jablká, hrušky a duly, čerstvé“, 0808 30 Hrušky“, 0809
- Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé“, 0810 10 00 Jahody“, 0810 20 - Maliny, moruše, černice a ostružinové maliny“, 0810 30 - Čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše“, 0810 40 - Brusnice, čučoriedky a ostatné plody Vaccinium“, 1905 10 00 - Chrumkavý chlieb“ a 2201 - Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtených vôd, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.