DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorý, sa mení zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z. a zákona č. 220/2013 Z. z.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona nemá vplyv na výdavky verejných financií. Cieľom návrhu tohto zákona je dosiahnutie, aby lekárne neboli využívané k získavaniu liekov, ktoré budú následne distribuované mimo územia SR.
Ďalším cieľom je dosiahnutie väčšej kontroly v distribučnom reťazci každej dodávky lieku.
Tento návrh zákona mierne zaťaží podnikateľské prostredie zvýšenou administratívou, ale zároveň pozitívne ovplyvní hospodárenie obyvateľstva.
Tento návrh zákona nemá žiadny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné