VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-20264/2014
Národnej rady Slovenskej republiky
1033
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
__________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava máj 2014