MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tabuľky zhody k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
(parlamentná tlač 965)
___________________________________________________________________________
Bratislava, apríl 2013