VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-27473/2013
Národnej rady Slovenskej republiky
776
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava november 2013