1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z .... 2013,
ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s elektronickým výberom mýta
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. .....Z.z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1) Vymedzené úseky diaľnic, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami "Diaľnica" (IP 23a) a "Koniec diaľnice" (IP 23b).
(2) Vymedzené úseky rýchlostných ciest, ktoré možno užívať s úhradou mýta, sa označujú dopravnými značkami "Rýchlostná cesta" (IP 22a) a "Koniec rýchlostnej cesty" (IP 22b).
§ 2
(1) Začiatok vymedzených úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou "Koniec úhrady mýta" (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou "Diaľnica" (IP 23a).
(2) Začiatok vymedzených úsekov rýchlostných ciest, ktorý možno užívať bez úhrady mýta, sa označuje dopravnou značkou "Koniec úhrady mýta" (II 21b) umiestnenou pod dopravnou značkou "Rýchlostná cesta" (IP 22a).
§ 3
(1) Užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy, ktoré možno užívať motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise,1) okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M12), N13), M1G4) a N1G5 len s úhradou mýta, sa označuje na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky dopravnou značkou "Všeobecné informácie o povinnosti úhrady" (IP 33a).
(2) Dopravná značka "Všeobecné informácie o povinnosti úhrady" (IP 33a) sa umiestni len na cestných priechodoch cez štátne hranice Slovenskej republiky, cez ktoré je
1) Príloha č. 1 časť B bod 2,3 a 5 zákona č. 725/2004 Z.z.
2) Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.
3) Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.
4) Príloha č. 1 časť B bod 2 písm. a) a bod 5 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.
5) Príloha č. 1 časť B bod 3 písm. a) a bod 5 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z.z.
2
povolený prejazd motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3500 kg.
§ 4
(1) Zoznam vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ktoré možno užívať s úhradou mýta, je uvedený v prílohe.
(2) Všetky úseky ciest II. triedy a ciest III. sú vymedzenými úsekmi.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
3
Príloha k vyhláške č. ... Z. z.
1. VYMEDZENÉ ÚSEKY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST
Identifikátor
Začiatok úseku
Križovanie
Koniec úseku
Križovanie
Spoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na diaľnici D1
D01-001
Bratislava-Vajnory
D/1, I/61
Senec
D/1, II/503
12,908
D01-002
Senec
D/1, II/503
Senec-Blatné
D/1, I/61
3,749
D01-003
Senec-Blatné
D/1, I/61
Trnava-Voderady
D/1, III/06117
13,195
D01-004
Trnava-Voderady
D/1, III/06117
Trnava-Modranka
D/1, I/51
6,141
D01-005
Trnava-Modranka
D/1, I/51
Trakovice
D/1, II/513
15,884
D01-006
Trakovice
D/1, II/513
Žlkovce
D/1, I/61
2,584
D01-007
Žlkovce
D/1, I/61
Piešťany
D/1, II/499
15,280
D01-008
Piešťany
D/1, II/499
Horná Streda
D/1, I/61
8,145
D01-009
Horná Streda
D/1, I/61
Lúka
D/1, PD/4
3,853
D01-010
Lúka
D/1, PD/4
Beckov
D/1, II/515
10,234
D01-011
Beckov
D/1, II/515
Chocholná-Velčice
D/1, I/50
13,219
D01-012
Chocholná-Velčice
D/1, I/50
Trenčín-Záblatie
D/1, PD/5
5,611
D01-013
Trenčín-Záblatie
D/1, PD/5
Trenčín-Zlatovce
D/1, MK
1,722
D01-014
Trenčín-Zlatovce
D/1, MK
Dubnica nad Váhom
D/1, I/57
11,492
D01-015
Dubnica nad Váhom
D/1, I/57
Ilava
D/1, II/574A
7,259
D01-016
Ilava
D/1, II/574A
Ladce
D/1, I/61
8,613
D01-017
Ladce
D/1, I/61
Beluša-Visolaje
D/1, I/49A
3,321
D01-018
Beluša-Visolaje
D/1, I/49A
Sverepec 2
D/1, I/61
7,931
D01-019
Sverepec 2
Považská Bystrica-stred
4,863
D01-020
Považská Bystrica-stred
Považská Bystrica-sever
4,867
D01-021
Považská Bystrica-sever
D/1, I/61
Bytča
D/1, PD/10
8,614
D01-022
Bytča
D/1, PD/10
Hričovské Podhradie
D/3, D/1, D/3
4,007
D01-023
Ivachnová 1
D/1, I/18
Ivachnová
D/1, I/18
1,342
D01-024
Ivachnová
D/1, I/18
Liptovský Mikuláš 1
D/1, II/584
13,687
D01-025
Liptovský Mikuláš 1
D/1, II/584
Uhorská Ves
D/1, III/018137
6,645
D01-026
Uhorská Ves
D/1, II/584
Liptovský Peter
D/1, II/537
4,611
D01-027
Liptovský Peter
D/1, II/537
Hybe
D/1, I/18
8,767
D01-028
Hybe
D/1, I/18
Východná
D/1, PD/6
4,760
D01-029
Východná
D/1, PD/6
Važec
D/1, PD/8
5,568
D01-030
Važec
D/1, PD/8
Štrba
D/1, PD/9
7,791
D01-031
Štrba
D/1, PD/9
Mengusovce
D/1, I/18
4,430
D01-032
Mengusovce
D/1, I/18
Poprad 1
7,941
4
D01-033
Poprad 1
D/1, I/18
Poprad 2
D/1, II/534
2,242
D01-034
Poprad 2
D/1, II/534
Poprad 3
D/1, I/67
3,938
D01-035
Poprad 3
D/1, I/67
Jánovce
D/1, I/18
12,393
D01-036
Jablonov
Studenec
4,806
D01-037
Studenec
Beharovce
3,209
D01-038
Beharovce
D/1, I/18
Beharovce-Široké
7,466
D01-039
Beharovce-Široké
Široké
D/1, PD/7
2,935
D01-040
Široké
D/1, PD/7
Fričovce
D/1, I/18
3,914
D01-041
Svinia
Prešov-západ
I/18, D1
8,192
D01-042
Prešov-juh 2
D1
Lemešany
D/1, III/068010
11,145
D01-043
Lemešany
D/1, III/068010
Budimír
D/1, I/68, III/068019
9,606
D01-044
Jánovce
D/1, I/18
Levoča
D/1, I/18
9,000
D01-045
Bratislava-Petržalka 2
D1, D2
Bratislava-Ružinov 1
D1, I/61
6,626
D01-046
Bratislava-Ružinov 1
D1, I/61
Bratislava-Ružinov 2
D1, I/63
2,432
D01-047
Bratislava-Ružinov 2
D1, I/63
Bratislava-Vajnory
D/1, I/61
5,212
Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002
Malacky
D/2, II/503
Lozorno
D/2, I/2
11,474
D02-003a
Lozorno
D/2, I/2
Stupava-juh
D2/D4
9,045
D02-003b
Stupava-juh
D2/D4
Bratislava-Lamač
D/2, II/505
5,271
D02-004
Bratislava-Petržalka 2
D2, D1
Bratislava-Petržalka 1
D/2, D/4, PD/2
6,756
D02-005
Bratislava-Petržalka 1
D/2, D/4, PD/2
hranica SR/MR
8,983
D02-006
hranica SR/ČR
zač. CK D/2 na št. hr. CZ
hranica SR/ČR colnica
D/2, II/503
1,775
D02-007
hranica SR/ČR colnica
Kúty 1
križ. D/2, I/2, okr. Senica
3,304
D02-008
Kúty 1
križ. D/2, I/2, okr. Senica
Malacky
križ. D/2, II/503, okr. Malacky
24,091
D02-009
Bratislava-Lamač
D/2, II/505
Bratislava-Petržalka 2
D2, D1
9,868
Zoznam úsekov na diaľnici D3
D03-001
Hričovské Podhradie
D/3, D/1, D/3
Dolný Hričov
D/3, III/018262, PD/11
1,803
D03-002
Dolný Hričov
D/3, III/018262, PD/11
Žilina-Strážov
D/3, I/18
6,859
D03-005
Skalité-Serafínov
III/011057, I/12
hranica SR/PL
0,243
Zoznam úsekov na diaľnici D4
D04-001
hranica SR/A
hranica SR/A colnica
0,702
D04-002
hranica SR/A colnica
Bratislava-Jarovce 1
D/2, D/4, PD/2
1,842
D04-003
Bratislava-Jarovce 1
D/2, D/4, PD/2
Bratislava-Jarovce 2
D4, III/002046
0,939
D04-004
Stupava-juh
D4, D2
Bratislava-Devínska Nová Ves
D/4, II/505
1,829
D04-005
Bratislava-Záhorská Bystrica
D/4, I/2
Stupava-juh
D4, D2
1,683
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001
Trnava-juh 2
R1
Trnava-Modranka
I/51, MK
1,173
R01-002
Trnava-Modranka
I/51, MK
Trnava-Modranka
D/1, I/51
1,268
5
R01-003
Trnava-Modranka
D/1, I/51
Vlčkovce 1
I/51, III/051032, III/062008
2,887
R01-004
Vlčkovce 1
I/51, III/051032, III/062008
Vlčkovce 2
I/51, III/051032, III/051032
2,393
R01-005
Vlčkovce 2
I/51, III/051032, III/051032
Sereď 1
I/51, III/051028
3,301
R01-006
Sereď 1
I/51, III/051028
Sereď 2
I/51, I/62
2,425
R01-007
Sereď 2
I/51, I/62
Dolná Streda
I/51, II/507
2,084
R01-008
Dolná Streda
I/51, II/507
Šoporňa 1
I/51, I/62, II/573
4,360
R01-009
Šoporňa 1
I/51, I/62, II/573
Šoporňa 2
I/51, III/507006
1,687
R01-010
Šoporňa 2
I/51, III/507006
Báb-Malý Báb
I/51, III/051074
5,174
R01-011
Báb-Malý Báb
I/51, III/051074
Báb-Veľký Báb
I/51, III/513011
1,850
R01-012
Báb-Veľký Báb
I/51, III/513011
Lehota
I/51, III/513011A
10,180
R01-013
Lužianky
I/51, III/513011A
Nitra-Mlynárce 1
I/51, II/513, III/513011
2,109
R01-014
Nitra-Mlynárce 1
I/51, II/513, III/513011
Nitra-Mlynárce 2
I/51, MK
0,484
R01-015
Nitra-Mlynárce 2
I/51, MK
Nitra-Zobor
I/51, I/64
2,902
R01-016
Nitra-Zobor
I/51, I/64
Nitra-sever
R1
1,042
R01-017
Tekovské Nemce
Hronský Beňadik
I/65, I/65A, I/76
3,056
R01-018
Hronský Beňadik
I/65, I/65A, I/76
Nová Baňa
I/65A, III/065011A
8,013
R01-019
Nová Baňa
I/65A, III/065011A
Rudno nad Hronom
I/65A
2,761
R01-020
Rudno nad Hronom
I/65A
Žarnovica 1
II/428, I/65, II/428
7,011
R01-021
Žarnovica 1
II/428, I/65, II/428
Žarnovica 2
I/65
4,879
R01-022
Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie
I/50, I/65, III/050092
Hronská Breznica
I/50, II/525, III/525007
9,634
R01-023
Hronská Breznica
I/50, II/525, III/525007
Budča 1
I/50, III/050092
0,671
R01-024
Budča 1
I/50, III/050092
Ostrá Lúka-Budča
I/50, III/050085
1,545
R01-025
Ostrá Lúka-Budča
I/50, III/050085
Budča 2
I/50, I/69, III/050149
1,931
R01-026
Budča 2
I/50, I/69, III/050149
Budča 3
I/50, I/69, III/050149
0,507
R01-027
Budča 3
I/50, I/69, III/050149
Zvolen
I/69, III/050085
2,484
R01-028
Zvolen
I/69, III/050085
Kováčová
I/66, I/69
2,132
R01-029
Kováčová
I/66, I/69
Sliač-Hájniky
I/66, I/66C, I/69
1,130
R01-030
Sliač-Hájniky
I/66, I/66C, I/69
Sielnica
I/66, III/066014
2,585
R01-031
Sielnica
I/66, III/066014
Banská Bystrica-juh
I/69, R1
8,314
R01-032a
Žarnovica 2
I/65
Žarnovica-Malé Podzámčie
I/65
0,524
R01-032b
Žarnovica-Malé Podzámčie
I/65
Lehôtka pod Brehmi
I/65
8,487
R01-033
Lehôtka pod Brehmi
I/65
Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie
I/50, I/65, III/050092
8,868
R01-034
Lehota
R1
Nitra-Čermáň
R1, II/562
5,568
R01-035
Nitra-Čermáň
R1, II/562
Nitra-Selenec
R1
6,258
R01-036
Nitra-Selenec
R1
Beladice
R1, III/0653
10,523
R01-037
Beladice
R1, III/0653
Tesárske Mlyňany
R1, I/65
8,487
R01-038
Tesárske Mlyňany
R1, I/65
Čaradice
R1, I/65, III/0761
9,902
6
R01-039
Čaradice
R1, I/65, III/0761
Tekovské Nemce
R1
4,080
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001
Budča 3
I/50, I/69, III/050149
Zvolen-Pustý hrad 1
I/50, I/66
2,799
R02-004
Ožďany 4
I/50, I/50A
Ožďany 5
I/50, I/50A
5,181
R02-005
Figa
I/50B, I/50, I/50B
Figa 3
I/50, I/50B, III/571039
2,153
R02-006
Figa 3
I/50, I/50B, III/571039
I/50, I/50B, III/571039
0,302
R02-007
I/50, I/50B, III/571039
Tornaľa 2
I/50B, I/67
3,924
R02-008
Tornaľa 2
I/50B, I/67
I/50B, I/67
0,312
R02-009
I/50B, I/67
Gemer
I/50, I/50B
6,005
R02-010
Gemer
I/50, I/50B
I/50, I/50B
0,453
R02-011
Košice-Šaca-východ
I/50, MK
Košice-západ
R2
8,459
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R3
R03-001
Horná Lehota
I/59, I/59A
Oravský Podzámok
I/59, I/59A
5,744
R03-002
Liesek
R3, II/520
Trstená
I/59, R3
6,031
R03-003
R3, I/59
Liesek
R3, II/520
1,762
R03-004
Horná Štubňa 2
Horná Štubňa 1
4,219
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4
R04-001
Košice-sever
R4
D/1, I/68, III/068019
5,452
R04-003
Svidník-juh
I/73, R4
Kapišová
I/73, R4
4,443
R04-004
hranica SR/MR
R4, I/68
Kechnec
R4
2,675
R04-005
Kechnec
R4
R4, I/68
11,500
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R6
R06-001
Dolné Kočkovce
I/49, I/49A
Beluša 1
I/49, I/49A, I/61
1,743
R06-002
Beluša 1
I/49, I/49A, I/61
Beluša 2
D/1, I/49A
0,368
R06-003
Beluša 2
D/1, I/49A
Beluša 3
D/1, I/49A
0,140
2. VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST I. TRIEDY PARALELNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
Identifikátor
Začiatok úseku
Križovanie
Koniec úseku
Križovanie
Spoplatnená dĺžka v km
Zoznam úsekov na ceste I/2
002-A007
D/2, I/2
Sekule-sever
I/2
3,762
002-i004
Sekule-sever
I/2
Sekule-juh
I/2
1,511
002-008
Sekule-juh
I/2
Moravský Svätý Ján-sever
I/2
0,320
002-i005
Moravský Svätý Ján-sever
I/2
Moravský Svätý Ján-juh
I/2
1,131
002-010a
Moravský Svätý Ján-juh
I/2
MK-a, I/2
0,363
002-010b
MK-a, I/2
MK-b, I/2
0,884
7
002-010c1
MK-b, I/2
MK-c1, I/2
3,263
002-010c2
MK-c1, I/2
Závod
I/2, III/002050
0,157
002-011a
Závod
I/2, III/002050
MK-a, I/2
2,632
002-011b
MK-a, I/2
MK-b, I/2
0,725
002-011c
MK-b, I/2
MK-c, I/2
0,179
002-011d
MK-c, I/2
Veľké Leváre-sever
I/2
0,237
002-i006
Veľké Leváre-sever
I/2
Veľké Leváre-juh
I/2
1,482
002-012a
Veľké Leváre-juh
I/2
MK-a, I/2
3,236
002-012b
MK-a, I/2
Malacky-sever
I/2
2,589
002-i007
Malacky-sever
I/2
Malacky-juh
I/2
4,063
002-013a
Malacky-juh
I/2
MK-a, I/2
1,392
002-013b1
MK-a, I/2
MK-b1, I/2
0,605
002-013b2
MK-b1, I/2
Plavecký Štvrtok
I/2, III/002035
2,532
002-A014
Plavecký Štvrtok
I/2, III/002035
PD/1, I/2
1,354
002-015a
PD/1, I/2
MK-a, I/2
1,713
002-015b
MK-a, I/2
Zohor
III/002037, I/2
1,956
002-A016
Zohor
III/002037, I/2
D/2, I/2
0,604
002-017
D/2, I/2
Lozorno
I/2, II/501
0,405
002-018a
Lozorno
I/2, II/501
MK-a, I/2
1,634
002-018b1
MK-a, I/2
MK-b1, I/2
1,015
002-018b2
MK-b1, I/2
Stupava-sever
I/2
1,646
002-i008
Stupava-sever
I/2
Stupava-juh
I/2
3,434
002-019a
Stupava-juh
I/2
D4, I/2
0,892
002-019b
D4, I/2
Bratislava-sever
I/2
0,363
002-i009
Bratislava-sever
I/2
Bratislava-Lamač
I/2, D2
4,780
Zoznam úsekov na ceste I/18
018-011
I/18, I/61
Hlboké nad Váhom
III/018084, I/18
0,950
018-A012
Hlboké nad Váhom
III/018084, I/18
Dolný Hričov-juh
I/18
2,582
018-i009
Dolný Hričov-juh
I/18
Dolný Hričov-sever
I/18
3,099
018-015b
Dolný Hričov-sever
I/18
MK-b, I/18
0,931
018-015c
MK-b, I/18
MK-c, I/18
0,346
018-015d
MK-c, I/18
Horný Hričov 1
I/18, III/018261
0,928
018-016
Horný Hričov 1
I/18, III/018261
Horný Hričov 2
III/018087, I/18
0,421
018-A018
Horný Hričov 2
III/018087, I/18
Žilina-Strážov-západ
I/18
2,867
018-047a
Važec 2
I/18, PD/8
MK-a, I/18
1,164
018-047b
MK-a, I/18
MK-b, I/18
1,028
018-047c
MK-b, I/18
Ružomberok - Poprad
MK-c, I/18
0,998
018-048a
Ružomberok - Poprad
MK-c, I/18
MK-a, I/18
2,238
8
018-048b
MK-a, I/18
MK-b, I/18
0,115
018-048c
MK-b, I/18
MK-c1, I/18
0,077
018-048d
MK-c1, I/18
MK-c2, I/18
0,233
018-048e
MK-c2, I/18
Štrba-západ
I/18
0,083
018-i025
Štrba-západ
I/18
Štrba-východ
I/18
0,702
018-A049
Štrba-východ
I/18
Mengusovce
I/18, II/539
5,240
018-A050
Mengusovce
I/18, II/539
Lučivná 1
D/1, I/18
0,579
018-A051
Lučivná 1
D/1, I/18
Lučivná 2
I/18, III/018142
1,297
018-052
Lučivná 2
I/18, III/018142
Svit-západ
I/18
0,787
018-i026
Svit-západ
I/18
Svit-východ
I/18
3,300
018-A053
Svit-východ
I/18
Spišská Teplica
D/1, I/18
2,508
018-054
Spišská Teplica
D/1, I/18
Poprad-západ
I/18
0,590
018-i027
Poprad-západ
I/18
Poprad-východ
I/18
4,123
018-A056
Poprad-východ
I/18
Gánovce
III/018154, I/18
2,009
018-057
Gánovce
III/018154, I/18
Hozelec-západ
I/18
1,208
018-i028
Hozelec-západ
I/18
Hozelec-východ
I/18
0,543
018-058
Hozelec-východ
I/18
Švábovce-západ
I/18
0,459
018-i029
Švábovce-západ
I/18
Švábovce-východ
I/18
0,663
018-059
Švábovce-východ
I/18
Hôrka-západ
I/18
0,716
018-i030
Hôrka-západ
I/18
Hôrka-východ
I/18
2,016
018-A060
Hôrka-východ
I/18
Jánovce-západ
I/18
2,279
018-i031
Jánovce-západ
I/18
Jánovce-východ
I/18
1,264
018-061
Jánovce-východ
I/18
D/1, I/18
0,894
018-076b2
I/18, D1
Spišské Podhradie
I/18, III/018252
1,502
018-A077
Spišské Podhradie
I/18, III/018252
Studenec
I/18, II/547
3,088
018-078
Studenec
I/18, II/547, II/547
Bijacovce
III/018180, I/18, III/018181
0,740
018-079
Bijacovce
III/018180, I/18, III/018181
I/18, III/018258
1,427
018-080
I/18, III/018258
Beharovce 3
D/1, I/18
1,060
018-A084b
I/18, D1
Svinia
I/18, III/018194, III/018195
1,916
018-085
Svinia
I/18, III/018194, III/018195
Župčany
I/18, III/018196
3,012
018-A086
Župčany
I/18, III/018196
Malý Šariš-západ
I/18
0,769
018-i039
Malý Šariš-západ
I/18
Malý Šariš-východ
I/18
0,428
018-A087
Malý Šariš-východ
I/18
Prešov-západ
I/18, D1
1,882
018-088
D/1, I/18
Ivachnová-západ
I/18
0,181
018-i046
Ivachnová-západ
I/18
Ivachnová-východ
I/18
0,457
018-089
Ivachnová-východ
I/18
D/1, I/18
0,882
018-A091a
D/1, I/18
MK-c, I/18
0,694
018-091d
MK-c, I/18
MK-d, I/18
1,521
9
018-091e
MK-d, I/18
Partizánska Ľupča
I/18, III/059008
1,311
018-092
Partizánska Ľupča
I/18, III/059008
Malatíny
III/018118, I/18, III/018153
2,034
018-093
Malatíny
III/018118, I/18, III/018153
Ľubeľa
III/018120, I/18, III/018119
1,814
018-094
Ľubeľa
III/018120, I/18, III/018119
Gôtovany
III/018122, I/18
2,311
018-A095
Gôtovany
III/018122, I/18
Svätý Kríž
I/18, III/018123
2,880
018-A096
Svätý Kríž
I/18, III/018123
Galovany
I/18, III/018244
0,974
018-A097
Galovany
I/18, III/018244
I/18, III/018124
2,607
018-098
I/18, III/018124
Liptovský Mikuláš-západ
I/18
1,790
018-i047
Liptovský Mikuláš-západ
I/18
Liptovský Mikuláš-východ
I/18
6,338
018-A099
Liptovský Mikuláš-východ
I/18
Beňadiková
III/018135, I/18
0,675
018-100
Beňadiková
III/018135, I/18
Uhorská Ves
III/018137, I/18
1,167
018-101a
Uhorská Ves
III/018137, I/18
Podtureň-západ
I/18
0,707
018-i048
Podtureň-západ
I/18
Podtureň-východ
I/18
0,916
018-101b
Podtureň-východ
I/18
Podtureň-Roveň-západ
I/18
1,503
018-i049
Podtureň-Roveň-západ
I/18
Liptovský Hrádok-východ
I/18
1,933
018-A102a
Liptovský Hrádok-východ
I/18
MK-a3, I/18
1,312
018-A102b
MK-a3, I/18
I/18, I/72
2,863
018-A103a
I/18, I/72
Hybe-západ
I/18
2,730
018-i050
Hybe-západ
I/18
Hybe-východ
I/18
1,829
018-103b
Hybe-východ
I/18
D/1, I/18
0,847
018-104
D/1, I/18
D/1, I/18
0,465
018-A105
D/1, I/18
Východná-západ
I/18
1,702
018-i051
Východná-západ
I/18
Východná-východ
I/18
2,192
018-106
Východná-východ
I/18
PD/6, I/18
0,934
018-107
PD/6, I/18
Važec 1
III/018142, I/18
4,255
018-A108
Važec 1
III/018142, I/18
Važec 2
I/18, PD/8
2,003
018-A109
Beharovce 3
D/1, I/18
Beharovce 1
I/18, III/547021
0,823
018-A110
Beharovce 1
I/18, III/547021
Korytné-západ
I/18
0,971
018-i052
Korytné-západ
I/18
Korytné-východ
I/18
0,133
018-112
Korytné-východ
I/18
III/018185, I/18
1,538
018-113a
III/018185, I/18
Branisko-západ
I/18
6,157
018-i053
Branisko-západ
I/18
Branisko-východ
I/18
0,505
018-A113b
Branisko-východ
I/18
D1, I/18
0,958
018-113e
D1, I/18
Široké-západ
I/18
1,112
018-i054
Široké-západ
I/18
Široké-východ
I/18
2,266
018-A115
Široké-východ
I/18
Fričovce-západ
I/18
0,932
018-i055
Fričovce-západ
I/18
Fričovce-východ
I/18
1,995
10
018-116
Fričovce-východ
I/18
D/1, I/18
0,904
Zoznam úsekov na ceste I/50
050-080
Ladomerská Vieska-sever
I/50
I/50, III/065028
1,139
050-081
I/50, III/065028
Žiar nad Hronom-Šáš. Podhradie
I/50, I/65, III/050092
0,558
Zoznam úsekov na ceste I/51
051-019
Trnava 5
I/51, I/51C, I/61
I/51, III/051031
1,653
051-020
I/51, III/051031
Trnava 2
I/51, MK
0,944
051-021
Trnava 2
I/51, MK
Trnava-východ
I/51
1,264
Zoznam úsekov na ceste I/61
061-A001
D/1, I/61
Považská Bystrica-juh
I/61
1,332
061-i001
Považská Bystrica-juh
I/61
Považská Bystrica-sever
I/61
4,142
061-A003
Považská Bystrica-sever
I/61
Považská Teplá
III/061057, I/61
2,164
061-A004
Považská Teplá
III/061057, I/61
Považská Bystrica-Vrtižer
D/1, I/61
2,169
061-A006
Považská Bystrica-Vrtižer
D/1, I/61
Plevník-Drienové
I/61, III/061073
0,864
061-A007
Plevník-Drienové
I/61, III/061073
Plevník-Drienové
I/61, III/061073
2,314
061-A008
Plevník-Drienové
I/61, III/061073
Maršová-Rašov
III/061065, I/61
0,376
061-A011
Maršová-Rašov
III/061065, I/61
Predmier 1
I/61, III/061065
3,093
061-012
Predmier 1
I/61, III/061065
Predmier 2
III/061060, I/61
0,615
061-014a
Predmier 2
III/061060, I/61
Bytča-Hrabové-juh
I/61
0,367
061-i002
Bytča-Hrabové-juh
I/61
Bytča-Hrabové-sever
I/61
1,262
061-014b
Bytča-Hrabové-sever
I/61
I/18, I/61
0,816
061-i003
Bratislava-Vajnory
I/61, D1
Bratislava-západ
I/61
0,680
061-A015
Bratislava-západ
I/61
Ivanka pri Dunaji
III/061004, I/61
1,342
061-016a
Ivanka pri Dunaji
III/061004, I/61
MK-a, I/61
0,094
061-016b
MK-a, I/61
MK-b, I/61
1,187
061-016c
MK-b, I/61
MK-c, I/61
1,718
061-016d
MK-c, I/61
MK-d, I/61
0,550
061-016e
MK-d, I/61
MK-e, I/61
0,405
061-016f
MK-e, I/61
Bernolákovo 1
I/61, III/502002
0,478
061-A017a
Bernolákovo 1
I/61, III/502002
Bernolákovo 2
MK-a3, I/61
1,202
061-017b1
Bernolákovo 2
MK-a3, I/61
MK-b1, I/61
0,318
061-017b2
MK-b1, I/61
MK-b2, I/61
0,498
061-017b3
MK-b2, I/61
Veľký Biel-západ
I/61
2,327
061-i004
Veľký Biel-západ
I/61
Veľký Biel-východ
I/61
1,398
061-A018
Veľký Biel-východ
I/61
Senec-juh
I/61
0,823
061-i006
Senec-juh
I/61
Senec-sever
I/61
3,182
061-019a
Senec-sever
I/61
MK-a, I/61
0,235
061-019b
MK-a, I/61
MK-b, I/61
1,119
11
061-019c
MK-b, I/61
D/1, I/61
0,697
061-020
D/1, I/61
Blatné-juh
I/61
1,378
061-i008
Blatné-juh
I/61
Blatné-sever
I/61
0,875
061-021a
Blatné-sever
I/61
MK-a, I/61
0,761
061-021b
MK-a, I/61
MK-b, I/61
1,504
061-021c
MK-b, I/61
MK-c, I/61
1,322
061-021d
MK-c, I/61
Kaplna-juh
I/61
0,131
061-i009
Kaplna-juh
I/61
Kaplna-sever
I/61
0,401
061-A022
Kaplna-sever
I/61
I/61, III/061012
0,964
061-A023a
I/61, III/061012
Cífer 1
MK-a2, I/61
2,575
061-A023b
Cífer 1
MK-a2, I/61
Cífer 2
I/61, III/061016
0,788
061-A025
Cífer 2
I/61, III/061016
I/61, III/061070
4,606
061-A026
I/61, III/061070
Hrnčiarovce nad Parnou
III/061017, I/61
1,282
061-A027a
Hrnčiarovce nad Parnou
III/061017, I/61
MK-a2, I/61
0,410
061-A027b
MK-a2, I/61
Trnava-juh 1
I/61
0,428
061-i010
Trnava-juh 1
I/61
Trnava-juh 2
R1
4,093
061-i011
Trnava-juh 1
I/61
Trnava-východ
I/51
4,058
061-A028a
Trnava 5
I/51, I/51C, I/61
MK-b, I/61
2,542
061-028c1
MK-b, I/61
MK-c1, I/61
2,583
061-028c2
MK-c1, I/61
MK-c2, I/61
0,693
061-028c3
MK-c2, I/61
MK-c3, I/61
0,175
061-028c4
MK-c3, I/61
MK-c4, I/61
0,570
061-028c5
MK-c4, I/61
Bučany 1
I/61, III/061069
0,566
061-029
Bučany 1
I/61, III/061069
Bučany 2
I/61, III/062008
0,603
061-A030
Bučany 2
I/61, III/062008
Trakovice
I/61, II/513, III/061019
1,212
061-A031
Trakovice
I/61, II/513, III/061019
Žlkovce
I/61, III/504015
2,917
061-032
Žlkovce
I/61, III/504015
D/1, I/61
0,626
061-033
D/1, I/61
Červeník 1
D/1, I/61
0,622
061-034a
Červeník 1
D/1, I/61
Červeník 2
MK-a, I/61
0,695
061-A034b
Červeník 2
MK-a, I/61
MK-a1, I/61
1,374
061-035a2
MK-a1, I/61
Madunice-juh
I/61
0,555
061-i012
Madunice-juh
I/61
Madunice-sever
I/61
1,697
061-035b
Madunice-sever
I/61
I/61, III/504019
0,525
061-036b
I/61, III/504019
I/61, III/061077
2,180
061-A037a
I/61, III/061077
Dolné Voderady
MK-a3, I/61
1,311
061-037b
Dolné Voderady
MK-a3, I/61
Drahovce-juh
I/61
0,522
12
061-i013
Drahovce-juh
I/61
Drahovce-sever
I/61
0,377
061-A038a
Drahovce-sever
I/61
Drahovce-Jozefov
MK-a2, I/61
2,450
061-A038b
Drahovce-Jozefov
MK-a2, I/61
Piešťany-juh
I/61
3,222
061-i014
Piešťany-juh
I/61
Piešťany-sever
I/61
4,932
061-A039
Piešťany-sever
I/61
D/1, I/61
4,035
061-040
D/1, I/61
Horná Streda-juh
I/61
0,333
061-i015
Horná Streda-juh
I/61
Horná Streda-sever
I/61
1,118
061-A041a
Horná Streda-sever
I/61
Brunovce-juh
I/61
2,397
061-i016
Brunovce-juh
I/61
Potvorice-sever
I/61
1,175
061-A041d
Potvorice-sever
I/61
Považany-juh
I/61
0,694
061-i017
Považany-juh
I/61
Považany-sever
I/61
2,029
061-A041f
Považany-sever
I/61
Nové Mesto nad Váhom-juh
I/61
2,716
061-i018
Nové Mesto nad Váhom-juh
I/61
Nové Mesto nad Váhom-sever
I/61
3,089
061-A042
Nové Mesto nad Váhom-sever
I/61
I/61, III/061024
4,228
061-A043
I/61, III/061024
Štvrtok
I/61, III/061028
1,672
061-A044a
Štvrtok
I/61, III/061028
Ivanovce 2
MK-b, I/61
2,654
061-044c
Ivanovce 2
MK-b, I/61
Melčice
MK-c, I/61
0,748
061-044d
Melčice
MK-c, I/61
Adamovské Kochanovce
MK-d, I/61
2,469
061-044e1
Adamovské Kochanovce
MK-d, I/61
Chocholná-Velčice
I/50, I/61
1,978
061-A045
Chocholná-Velčice
I/50, I/61
Kostolná-Záriečie
I/61, MK
1,480
061-046
Kostolná-Záriečie
I/61, MK
Trenčín-juh
I/61
2,484
061-i019
Trenčín-juh
I/61
Trenčín-sever
I/61
10,031
061-i020
Trenčín-juh
I/61
Trenčín-západ
I/61
1,797
061-i021
Trenčín-sever
I/61
Trenčín-západ
I/61
9,483
061-048
D/1, PD/5
Trenčín-západ
I/61
0,905
061-049a
Trenčín-sever
I/61
Trenčianska Teplá-Dobrá-juh
I/61