VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-23637/2013
Národnej rady Slovenskej republiky
724
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava september 2013