VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV-23727/2013
Národnej rady Slovenskej republiky
723
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava september 2013