Poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky
Jozef Viskupič
Bratislava 24. septembra 2013
Vážený pán predseda,
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Viskupič a Miroslav Kadúc do legislatívneho procesu návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, a to tak v písomnej, ako aj v elektronickej verzii, pričom obe verzie sú zhodné.
Poslanecký návrh zákona uvedú vo výboroch navrhovatelia a na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky ho za poslancov uvedie Jozef Viskupič.
S pozdravom
..................................................
Jozef Viskupič
Prílohy: 5 + email
Vážený pán
Pavol Paška
predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
B r a t i s l a v a