Bratislava august 2013
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-20504/2013
Národnej rady Slovenskej republiky
660
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenie:
Národnej rady Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona
o volebnej kampania o zmene a doplnení zákonač. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky