Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
14. schôdza výboru
CRD-137/2013
60
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 29. januára 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval správu o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila (tlač 348) a
A.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
správu o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila (tlač 348) zobrať na vedomie;
B.žiada
podpredsedu vlády a ministra vnútra SR
v prípade ak do 30. 6. 2013 nebude ukončené šetrenie kauzy Gorila, o opätovné predloženie správy o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného materiálu.
Jaroslav BAŠKA
predseda výboru
Vladimír MATEJIČKA
overovateľ výboru
Martin FEDOR
overovateľ výboru